WWW.TOPDOLLS.NL                                        Annette Himstedt Kinder
                                                                                            Serie 1994/1995

  Alke
 

Alke

Alke

Alke

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Alke
 Jaar  1994/1995
 Gelimiteerd op  2 jaar  
 Grootte  75 cm
 Conditie pop   Perfect 
 Min punten   -
 Conditie kleding   Perfect
 Compleet    Ja
 Certificaat   Ja
 Originele doos   Ja
 Opmerkingen   Als nieuw
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Alke
 Year  1994/1995
 Limited  2 years 
 Length  75 cm
 Condition doll   Mint 
 Disavantage   -
 Condition clothes   Mint
 Complete    Yes
 Certificate   Yes
 Original box   Yes
 Remarks   Like new
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Alke
 Jahr  1994/1995
 Limitiert auf  2 Jahre
 Größe   75 cm
 Zustand Puppe   Perfekt 
 Nachteil   -
 Zustand Kleidung   Perfekt
 Komplett    Ja
 Zertifikat   Ja
 Original Karton   Ja
 Bemerkungen   Wie neu  
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen