WWW.TOPDOLLS.NL                       Annette Himstedt Kinder
                                                                                               Series 1998/1999                  
  Anna II
 

Anna II

Anna II

 

Anna II

Anna II

 

Anna II

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Anna II
 Jaar  1998/1999
 Gelimiteerd op  2 jaar
 Grootte  67 cm
 Conditie pop  Perfect 
 Min punten   -
 Conditie kleding  Perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja 
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  Nieuwe ogen
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Anna II
 Year  1998/1999
 Limited  2 years
 Length  67 cm
 Condition doll  Perfect 
 Disadvantage   -
 Condition clothes  Perfect
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  New eyes
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Anna II
 Jahr  1998/1999
 Limitiert auf  2 Jahre
 Größe  67 cm
 Zustand Puppe  Perfekt
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  Perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Neue Augen
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen