WWW.TOPDOLLS.NL                        Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 2004
  Emilie
 

Emilie

Emilie

Emilie

Emilie

Emilie

Emilie

Emilie

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Emilie
 Jaar  2004
 Gelimiteerd op  377 
 Grootte  81 cm
 Conditie pop  perfect, als nieuw 
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect, als nieuw 
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen   - 
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Emilie
 Year  2004
 Limited  377 
 Length  81 cm
 Condition doll  perfect, like new 
 Disadvantage  -
 Condition clothes  perfect, like new 
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  - 
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Emilie
 Jahr  2004
 Limitiert auf  377 
 Größe  81 cm
 Zustand Puppe  perfekt, wie neu 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  perfekt, wie neu 
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen   - 
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen