WWW.TOPDOLLS.NL                                 Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 1992/1993
  Enzo

Enzo

Enzo


 

Enzo

Enzo

Enzo

Enzo

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Enzo
 Jaar  1992/1993
 Gelimiteerd op  2 jaar 
 Grootte  65 cm
 Conditie pop  Perfect
 Min punten  -
 Conditie kleding  Perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen   -
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Enzo
 Year  1992/1993
 Limited  2 years 
 Length  65 cm 
 Condition doll  Perfect
 Disadvantage  -
 Condition clothes  Perfect 
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  -
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Enzo
 Jahr  1992/1993
 Limitiert auf  2 Jahre 
 Größe  65 cm 
 Zustand Puppe  Perfekt 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  Perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen   -
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen