WWW.TOPDOLLS.NL                                                  Annette Himstedt
                                                                                           Serie 1990/1991
  Fiene

Fiene

Fiene

Fiene

Fiene

Fiene

Fiene

Fiene 

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Fiene
 Jaar  1990/1991
 Gelimiteerd op  2 jaar 
 Grootte  68 cm
 Conditie pop  perfect
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  Meisje uit België 
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Fiene
 Year  1990/1991
 Limited  2 years 
 Length  68 cm
 Condition doll  perfect
 Disadvantage  -
 Condition clothes  perfect
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  Girl from Belgium
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Fiene
 Jahr  1990/1991
 Limitiert auf  2 Jahre
 Größe  68 cm
 Zustand Puppe  perfekt
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Mädchen aus Belgien 
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

Home