WWW.TOPDOLLS.NL                             Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 1988/1989
  Friederike
   

FriederikeFriederike

Friederike


Friederike

Friederike

Friederike

 

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Friederike
 Jaar  1988/1989
 Gelimiteerd op  2 jaar 
 Grootte  80 cm
 Conditie pop  perfect 
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  - 
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Friederike
 Year  1988/1989
 Limited  2 years 
 Length  80 cm 
 Condition doll  perfect 
 Disadvantage  -
 Condition clothes  perfect
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  -
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Friederike
 Jahr  1988/1989
 Limitiert auf  2 Jahre 
 Größe  80 cm 
 Zustand Puppe  perfekt 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen   -
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen