WWW.TOPDOLLS.NL                                                                                                                 Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 2004

Inga
 

Inga

Inga

Inga

 

Inga

 

IngaInga

Inga

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Inga
 Jaar  2004
 Gelimiteerd op  277 
 Grootte  91 cm
 Conditie pop  perfect, als nieuw 
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect, als nieuw 
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  als nieuw
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Inga
 Year  2004
 Limited  277 
 Length  91 cm
 Condition doll  perfect, like new
 Disadvantage  -
 Condition clothes  perfect, like new 
 Complete   Ja
 Certificate  Ja
 Original box  Ja
 Remarks  like new
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Inga
 Jahr  2004
 Limitiert auf  277 
 Größe  91 cm
 Zustand Puppe  perfekt, wie neu 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  perfekt, wie neu 
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Wie neu
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen