WWW.TOPDOLLS.NL                                        Annette Himstedt Kinder
                                                                                            Serie 2001

  Krissi II

Krissi II


 

Krissi II

Krissi II

Krissi II

Krissi II

Krissi II

Krissi II

Krissi II

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Krissi II
 Jaar  2001
 Gelimiteerd op  2 jaar
 Grootte  76 cm
 Conditie pop  Perfect 
 Min punten  -
 Conditie kleding  Perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  Nieuwe ogen
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Krissi II
 Year  2001
 Limited  2 years
 Length  768 cm
 Condition doll  Perfect 
 Disadvantage  -
 Condition clothes  Perfect
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  New eyes
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Krissi II
 Jahr  2001
 Limitiert auf  2 Jahre
 Größe  76 cm
 Zustand Puppe  Perfekt
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  Perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Neue Augen
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen