WWW.TOPDOLLS.NL                               Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 1999

Mirte
 

Mirte

Mirte

Mirte

Mirte

Mirte

Mirte

Mirte

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Mirte
 Jaar  1999
 Gelimiteerd op  1 jaar, Clubpop  
 Grootte  90 cm
 Conditie pop  Perfect 
 Min punten  -
 Conditie kleding  Perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  Nieuwe ogen
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Mirte
 Year  1999
 Limited  1 year, Club doll
 Length  90 cm
 Condition doll  Perfect
 Disadvantage  -
 Condition clothes  Perfect
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  New eyes
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Mirte
 Jahr  1999
 Limitiert auf  1 Jahr, Clubpuppe
 Größe  90 cm
 Zustand Puppe  Perfekt
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  Perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Neue Augen
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen

Home