WWW.TOPDOLLS.NL          Annette Himstedt Kinder
                                                                                   Serie 1986
  Paula I
   

Paula I

Paula I

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Paula
 Jaar  1986
 Gelimiteerd op  1 jaar 
 Grootte  60 cm
 Conditie pop   perfect 
 Min punten  -
 Conditie kleding   perfect 
 Compleet    Ja
 Certificaat   Ja
 Originele doos   Ja
 Opmerkingen   Paula 1 
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Paula
 Year  1986
 Limited  1 year 
 Length  60 cm 
 Condition doll  perfect 
 Disavantage  -
 Condition clothes   perfect
 Complete    Yes
 Certificate   Yes
 Original box   Yes
 Remarks   Paula 1
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Paula
 Jahr  1986
 Limitiert auf  1 Jahr 
 Größe  60 cm 
 Zustand Puppe   perfekt 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung   perfekt 
 Komplett    Ja
 Zertifikat   Ja
 Original Karton   Ja
 Bemerkungen  Paula 1
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen