WWW.TOPDOLLS.NL                                             Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 2002

Siri
 

Siri

Siri

Siri

Siri

Siri

Siri

Siri


Siri

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Siri
 Jaar  2002
 Gelimiteerd op  713
 Grootte  83 cm
 Conditie pop  perfect, als nieuw 
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect, als nieuw 
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  Clubpop
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Siri
 Year  2002
 Limited  713 
 Length  83 cm
 Condition doll  perfect, like new 
 Disavantage  -
 Condition clothes  perfect, like new 
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  Club doll
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Siri
 Jahr  2002
 Limitiert auf  713 
 Größe  83 cm
 Zustand Puppe  perfekt, wie neu 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  perfekt, wie neu 
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Club Puppe
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen

Home