WWW.TOPDOLLS.NL                                                        Annette Himstedt
                                                                                           Serie 1990/1991
  Taki

Taki

Taki

Taki

Taki

Taki

Taki

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Taki
 Jaar  1990/1991
 Gelimiteerd op  2 jaar 
 Grootte  60 cm
 Conditie pop  perfect 
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  -
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Taki
 Year  1990/1991
 Limited  2 years 
 Length  60 cm 
 Condition doll  perfect 
 Disadvantage  -
 Condition clothes  perfect
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  -
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Taki
 Jahr  1990/1991
 Limitiert auf  2 Jahre 
 Größe  60 cm 
 Zustand Puppe  Perfekt 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  Perfekt
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  -
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen