WWW.TOPDOLLS.NL                              Annette Himstedt Kinder
                                                                                           Serie 1995/1996
  Takuma
 

  Takuma

 

  Takuma

 

  Takuma

Takuma

Takuma

Gegevens  

 Ontwerpster  Annette Himstedt
 Naam  Takuma
 Jaar  1995/1996
 Gelimiteerd op  2 jaar 
 Grootte  65 cm
 Conditie pop  perfect, als nieuw 
 Min punten  -
 Conditie kleding  perfect, als nieuw 
 Compleet   Ja
 Certificaat  Ja
 Originele doos  Ja
 Opmerkingen  Cheyenne jongen
   

Information 

 Designer  Annette Himstedt
 Name  Takuma
 Year  1995/1996
 Limited  2 years 
 Length  65 cm 
 Condition doll  perfect, like new 
 Disadvantage  -
 Condition clothes  perfect, like new 
 Complete   Yes
 Certificate  Yes
 Original box  Yes
 Remarks  Cheyenne boy
   

Data  

 Künstler  Annette Himstedt
 Name  Takuma
 Jahr  1995/1996
 Limitiert auf  2 Jahre 
 Größe  65 cm 
 Zustand Puppe  perfekt, wie neu 
 Nachteil  -
 Zustand Kleidung  perfekt, wie neu 
 Komplett   Ja
 Zertifikat  Ja
 Original Karton  Ja
 Bemerkungen  Cheyenne Junge
   

Naar het poppenoverzicht        To the stocklist        Zum Puppenübersicht

helma@topdolls.nl

Tel. 0031-610688079

WWW.TOPDOLLS.NL

 Voorwaarden     Terms and conditions   Lieferungsbedingungen

Home